Integritetspolicy GDPR

Vi på Prylgrossisten.se respekterar din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Policyn gäller för dig som

  • är kund hos oss
  • är mottagare av varor beställda hos oss
  • besöker våra webbsidor, appar, plattformar och sociala medier (digitala kanaler)
  • deltar i marknadsaktiviteter, tävlingar och kundundersökningar
  • på annat sätt kommer i kontakt med oss, t.ex. via vår kundservice.

Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. All behandling av personuppgifter inom Prylgrossisten sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Inom EU/EES gäller dataskyddsförordningen (GDPR)1 och kompletterande nationell lagstiftning.

Denna integritetspolicy gäller generellt för vår behandling av personuppgifter. 

1Inom EU och EES gäller Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (General Data Protection Regulation) (”GDPR”).

Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter? 

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande person. Det innebär att många olika typer av uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, tävlingsbidrag, dina gjorda val och preferenser utgör personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är alla åtgärder som vidtas med personuppgifterna, t.ex. insamling, lagring, bearbetning, användning för olika ändamål, ändring eller förstöring av personuppgifter.

Cookies

Vad är cookies och varför använder vi dem?

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Du samtycker till Prylgrossistens användning av cookies i den banner som presenteras för dig första gången du besöker vår webbplats genom att klicka OK

I en del funktioner t.ex. i beställningsformulären, använder prylgrossisten.se cookies.

Cookies används bl.a. för att beställningsfunktionen på prylgrossisten.se skall fungera. Utan den skulle du till exempel inte kunna behålla varorna i varukorgen om du lämnat sidan en stund.

Vi kan även placera cookies från tredjepartsleverantörer (så som digitala annonsnätverk) för att de ska kunna skapa automatisk annonsering och retargeting baserat på vad du tittat på/handlat på sajten, för mer relevant annonsering. Inga personliga uppgifter följer med dessa cookies. Cookies används också för att ge oss besöksstatistik via Google Analytics (t.ex. information om hur många besökare vi har på sidan, vilka produkter som är mest populära, var besökarna kommer från).

Blockera och/ta bort cookies

Om du inte vill ha några cookies kan du välja att inte acceptera cookies i din webbläsare.

Du kan också välja att ta bort befintliga, eller stänga av vissa (eller alla) framtida cookies. Mer information om hur du gör finns här: http://www.minacookies.se/ditt-val/.

Att helt stänga av cookies innebär att du inte får tillgång till alla sidor, får felmeddelande på vissa sidor och inte kan genomföra ett köp på Prylgrossisten.se  Marknadsföringscookies från tredjepart kan däremot stängas av utan att det påverkar funktionen av sajten (t.ex. cookies från Facebook, Criteo, Adtraction och Adservice)